Arkisto vuodelta: 2018

Kasviterpeenien terapeuttiset vaikutukset

  Timo Lehto, biokemisti FT Yleistä Terpeenit ovat kasveissa ja eläimissä luonnostaan esiintyviä hiiltä ja typpeä sisältäviä yhdisteitä. Terpeenit suojaavat kasveja haitallisilta mikrobeilta, kuten hiivoilta, sieniltä ja bakteereilta. Ne sisältävät yhden tai useampia isopreeniyksikköjä. Mitä enemmän isopreeniyksikköjä yhdiste sisältää sitä kiinteämpiä ne ovat. Esimerkiksi karotenoidit ja lykopeeni sisältävät kahdeksan isopreeniyksikköä. Yksinkertaisimpia terpeenejä ovat mono- ja seskviterpeenit. Niitä on runsaasti...
Lue lisää

Hormeesi ja kasviravinteet

Timo Lehto, biokemisti FT Yleistä Hormeesilla tarkoitetaan sitä, että ulkoisilla ärsykkeillä (stressitekijöillä) voi lyhytkestoisesti ja pieninä annoksina olla terveydelle hyödyllisiä vaikutuksia, suurina annoksina samaiset ärsykkeet voivat olla jopa myrkyllisiä. Hormeesin varhaisena keksijänä pidetään Paracelcusta (1493-1541), jonka mukaan aineen hyödyllisyys tai haitallisuus on pääasiassa annoskysymys. Toisin sanoen monet lyhytkestoiset ulkoiset tai sisäiset stressitekijät voivat tehostaa vastustuskykyä, lisätä elinvoimaa...
Lue lisää

Ylös