Funktionaalinen lääketiede

Funktionaalinen lääketiede on terveyden hoidon suuntaus, joka painottaa potilaan biokemiallista yksilöllisyyttä, aineenvaihdunnan tasapainoa, ravinnon ja ympäristön vaikutusta terveyteen. Funktionaalinen lääketiede ei ole vaihtoehtolääketiedettä tai CAM-lääkintää, mutta pyrkii toimimaan siltana muiden toimivien lääkintäsysteemien käyttöönotossa länsimaisessa lääketieteessä. Funktionaalisessa lääketieteessä yhdistetään tietoja paitsi eri lääketieteen osa-alueista, kuten sisätaudeista, neurologiasta ja immunologiasta myös biokemiasta, ravintotieteistä, kasvistieteestä, ekologiasta, perinnöllisyystieteestä, fysiologiasta ja toksikologiasta. Funktionaalisen lääketieteen periaatteen mukaan elimistö hakeutuu parantuessaan kohti sisäistä tasapainoa, siksi sairaudet nähdään myös häiriöinä yksilön ja hänen ympäristönsä välillä. Tähän pyritään vaikuttamaan kokonaisvaltaisesti niin että saavutettaisiin jälleen tasapainotila. "Koululääketieteen" mukaan ihminen voidaan luokitella terveeksi, jos häneltä ei löydy mitään erityistä diagnosoitavaa sairautta, mutta silti hän voi tuntea itsensäväsyneeksi ja voimattomaksi ja ponnistella päivästä toiseen voimavarojensa äärirajoilla olematta silti varsinaisesti sairas. Funktionaalinen lääketiede arvostaa myös lääke- ja leikkaushoitoja, jos ne ovat hyvin perusteltuja, mutta korostaa kuitenkin elämäntapa- ja ravitsemusmuutoksia ja erilaisia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, koska ne tulevat huomattavasti edullisemmiksi ja takaavat terveyden (ilman sivuvaikutuksia tai komplikaatioita) huomattavasti pidemmälle ajalle. Muun muassa seuraavat kolme periaatetta ovat tärkeitä funktionaalisessa lääketieteessä:

Potilaan yksilöllisyys

Klassinen lääketiede käsittelee potilasta liiaksi tilastollisena yksikkönä, toiminnallinen lääketiede painottaa jokaisen potilaan biokemiallista ja fysiologista yksilöllisyyttä. Ihmiset voivat reagoida hyvinkin erilailla lääkkeisiin, ympäristömyrkkyihin ja lääketieteellisiin hoitoihin. Myös optimaalinen vitamiinien ja hivenaineiden ja muiden ravinteiden tarve voi erota huomattavasti eri yksilöillä. Tämän vuoksi on tärkeää, että lääketieteellinen hoito räätälöidäään jokaisen yksilön henkilökohtaisten tarpeiden mukaan.

Vähäisten oireiden huomioiminen

Pienikin epätasapaino kehossa saattaa ajan mittaan johtaa vakavaan sairauteen. Lumipalloefektin tapaan pienet poikkeamat voivat laittaa liikkeelle biologisia mekanismeja, jotka lopulta johtavat terveyden heikkenemiseen ja kroonisiin sairauksiin. Tästä syystä "katsellaan johtaako tämä mihinkään vakavampaan" tai “seurataan tilannetta” asenne ei ole hyväksyttävä lähestymistapa toiminnallisessa lääketieteessä.

Kokonaisvaltainen lähestymistapa

Ihmiskehoa voidaan parhaiten tutkia ja hoitaa kokonaisuuteena. Mahdollisimman tarkkaan diagnoosiin ja tehokkaaseen hoitoonpääsemiseksi lääkärin täytyy harkita kaikkia mahdollisia eri terapioiden/hoitojen lyhyt ja pitkäaikaisvaikutuksia koko kehoon. Avustamalla ja lisäämällä kehon luonnollisia parantumismekanismeja lääkäri/terapeutti työskentelee kehon itsesäätelevien terveysmekanismien elvyttämiseksi, eikä niitä vastaan. Funktionaalinen medisiina pyrkii käyttämään tutkimuksia, joiden avulla voidaan selvittää tärkeimpien kehon toimintakokonaisuuksien tila. Tähän periaatteeseen nojautuva hoito tarjoaa huomattavasti tekokkaamman tavan saavuttaa pitkävaikutteisia tuloksia kuin mitä voidaan saavuttaa pelkällä jo syntyneiden vaurioiden hoitamisella.

Toiminnallinen lääketiede tarkastelee mieluimmin elinten toiminnallista tilaa kuin niiden patologiaa. Syy miksi vain pieni joukko lääkäreitä toteuttaa praktiikassaan funktionaalisen lääketieteen periaatteita johtuu ennenkaikkea koulutuksesta. Monet lääkärit kokevat että heidän on helpompi kirjoittaa lyhyellä vastaanotolla pelkkä resepti, kuin olla pidempään vuorovaikutuksessa potilaan kanssa. Funktionaalisen lääketieteen lääkärin vastaanotto poikkeaa pitkän vastaanottoajan lisäksi muutenkin tavanomaisen perinteisen lääkärin vastaanotosta. Hän kartoittaa aina potilaan ruokavalion ja elämäntavat ja selvittää mahdollisista huonoista elämäntavoista johtuvat ravintoainepuutokset ja kehon häiriötilat. Yksilöllinen ja räätälöity ruokavalio ja muut elämäntapaohjeet ovat tärkeitä hoidon kulmakiviä.

Funktionaalisen lääketieteen kehittymiseen ja edistämiseen on suuresti vaikuttanut USA-lainen biokemian tohtori Jeffrey Bland, joka on kansainvälisesti tunnettu ravinto­asiantuntija ja tutkimusprofessori ja häntä pidetään maailmanlaajuisesti pääkouluttajana ravintotieteen ja funktionaalisen lääketieteen alueilla. Hän on perustanut voittoa tavoittelemattoman organisaation: Institute of Functional Medicine, joka järjestää lääkäreille ja terveydenhoidon ammattihenkilöille tarkoitettuja koulutuksia USA:ssa ja ympäri maailmaa.

Ongelmana funktionaalisessa lääketieteessä on se, että nimen tai ammattinimikkeen käyttöä ei ainakaan toistaiseksi voi suojata. Lääkärit tai terapeutit, jotka ovat kouluttautuneet esim. USA:ssa eivät saa ammattinimikesuojaa Suomessa. Tämä on johtanut siihen, että kuka tahansa voi Suomessa käyttää nimikettä funktionaalisen lääketieteen terapeutti, vaikka ei olisi käynyt yhtään virallista sertifioitua kurssia aiheesta. Asiallista tietoa funktionaalisesta lääketieteestä saa kuitenkin esim. Institute of Functional Medicine - sivustolta:
https://www.ifm.org

ja Funktionaalisen Lääketieteen yhdistyksen Internetsivuilta:
http://fms.fi

Muista asiallisia sivustoja aiheesta:

Functional Medicine: Dr. Amy Myers video funktionaalisesta lääketieteestä…tästä

Ylös