Kokonaisvaltainen lääketiede

Timo Lehto. biokemian tohtori, FT

Kokonaisvaltaiselle lääketieteelle ei ole olemassa virallista määritelmää, josta syystä eri tahot määrittelevät sen omaan viitekehyksensä mukaan. Suomen Terveystaidon sivustoilla konaisvaltaisella lääketieteellä tarkoitetaan funktionaalisen ja täydentävän lääketieteen lähestymistapaa terveydellisiin ongelmiin ja tarvittaessa muiden perinteisten lääkintäsysteemien integroimista hoitoihin. Joidenkin “auktoriteettien” mukaan on olemassa vain yksi lääketiede ja siksi he eivät esimerkiksi hyväksy vaihtoehtoinen tai funktionaalinen lääketiede-termin käyttöä. Toisaalta lääketiede ei ole eksaktia luonnontiedettä, vaan soveltavaa tiedettä, joka käyttää hyväkseen monia perustieteitä, kuten biologiaa, biokemiaa, fysiikkaa, matematiikkaa, fysiologiaa, tilastotieteitä ja farmakologiaa. Lääketiede on sidoksissa kulloiseenkin aikaan ja erilaiset sidosryhmät määrittelevät sitä. Valitettavan usein se on korporatiivinen, autoritäärinen ja vähemmän akateeminen. Merkittäviä sidosryhmiä tässä korporatiivisessa järjestelmässä ovat lääketeollisuus, vakuutusyhtiöt ja Kela.

Länsimaista lääketiedettä on ollut olemassa vasta arviolta sadan vuoden ajan. On syytä muistuttaa, että satunnaistettuja kaksoissokkotutkimuksia (RCT) alettiin tehdä länsimaissa systemaattisesti vasta 1930-luvun jälkeen, on kuitenkin selvää että jo tätä ennen oli olemassa toimivia lääketieteellistä tutkimusta ja hoitoja.

Ihmiskunta on käyttänyt jo tuhansien vuosien ajan erilaisia perinteisiä hyvinkin pitkälle testattuja lääkintäsysteemejä, kuten intialaista Ayurveda-lääkintää ja Traditionaalista kiinalaista lääketiedettä (TCM). Niitä on kehitetty vuosituhansien saatossa pääasiassa kokemusperäisin menetelmin ja ne ovat hioutuneet pitkien aikojen kuluessa nykyiseen muotoonsa. Nyt näitä perinnehoitoja on mahdollista arvioida myös länsimaisen tieteen tutkimusmetodein.

Jo 1920-luvun alussa USA:ssa oli useita naturopaattisia lääkärikouluja ja tuhannet naturopaattilääkärit harjoittivat ammattiaan. Jossain vaiheessa näiden suosio kuitenkin hiipui, koska keksittiin "ihmelääkkeet" kuten antibiootit. Uusi sivu historiassa käännettiin kun ihmiset alkoivat pettyä "tieteelliseen lääketieteeseen". Havaittiin synteettisten lääkkeiden tuottamat sivuvaikutukset ja virallisen lääkintäsysteemin terveydenhuollolle tuottama kallis lasku.  1970-luvulla naturopaattinen ja vaihtoehtoinen lääketiede aloitti uuden renesanssin, jonka suosio jatkuu yhä. Bastyr University on vanhimpia ja arvostetuimpia naturopaattilääkäreitä kouluttavia laitoksia USA:ssa

Europpassa antroposofisen lääketiede on ollut tiennäyttäjänä kokonaisvaltaiselle lääketieteelle. Antroposofinen lääketiede on Rudolf Steinerin (1861-1925) ja lääkäri Ita Wegmanin (1876-1943) yhdessä 1920-luvulla luoma lääkinnällinen järjestelmä, joka on levinnyt laajalti myös Euroopan ulkopuolle. Antroposofisella lääketieteellä on edelleen vahva jalansija keskieurooppalaisessa lääketieteellisissä hoitokäytännöissä.

Toisen maailmansodan jälkeen lääketiede Suomessa on nojautunut vahvasti  "kovaan lääketieteeseen" ja maanlaajuiseen keskussairaalaverkostoon. 1950-luvulla presidentti J.K. Paasikivi ehdotti, että kaikkiin Suomen kuntiin tulisi perustaa terveydenhoitajan virka, jonka haltija hoitaisi kansalaisten terveyttä kunnanlääkärin huolehtiessa sairauksien hoidosta. Terveydenhoitajan virkaan valittavalla henkilöllä ei olisi tarvinnut olla lääkärin koulutusta vaan erikoiskoulutus muun muassa ravitsemustieteisiin, sosiologiaan ja psykologiaan. Komiteassa, joka pohti asiaa istui nobelisti A.I. Virtanen, joka puolusti presidentin esitystä, mutta lääkärikunnnan kanta voitti ja rapautunutta kansanterveyttä päätettiin alkaa kohentamaan rakentamalla keskussairaaloita ja lisäämällä lääkäreiden määrää. A.I. Virtasen kolleega ja työtoveri biokemisti Henning Karström kirjoitti useita kirjoja ja puhui luonnollisemman ja kasvispainotteisen ruokavalion puolesta. Karström varoitti siitä, että "väärin ja yksipuolisesti lannoitetut kasvit johtavat epänormaaleihin ja sairaisiin satotuotteisiin, jotka vuorostaan ihmisen ja eläinten ravintona aiheuttavat häiriöitä näiden terveydentilassa".

Suomessa täydentäviä tai vaihtoehtoisia hoitomuotoja harjoittaviin lääkäreihin on yleensä suhtauduttu pilkaten ja väheksyen. Esimerkiksi 1970-luvulla eräiltä akupunktiota harjoittavilta lääkäreiltä otettiin pois oikeus harjoittaa lääkärintointa ja eriasteista vainoa on jatkunut aina tähän päivään asti. Yksi pahimpia ylilyöntejä on Duodecim-seuran lanseeraama pilkkanimi "uskomuslääkintä", jota ei käytetä missään muualla maailmassa.

Integrative Holistic Medicine: The Science of Connection - Mimi Guarneri, MD, FACC, ABIHM (2011): http://www.youtube.com/watch?v=tqX-jr-LyL4 

Ylös