MCT-öljyt ja Alzheimerin tauti

Yleistä tietoa

Keskipitkät triglyseridit (MCT) ovat puolisynteettisiä rasvahappoja, jotka koostuvat 6-12 hiiliatomia pitkistä ketjuista. MCT öljy tehdään hydrolysoidusta (lisätty vetyä) kookos- tai palmuöljystä. Saatu öljy fraktioidaan ja esteröidään MCT-öljyn tuottamiseksi. MCT-öljyn rasvahapot sisältävät pääasiallisesti lauriinihappoa, karproiinihappoa, karpryylihappoa ja kapriinihappoa.

MCT-öljyt imeytyvät tehokkaammin kuin tavalliset triglyseridi-rasvahapot, koska MCT ei tarvitse imeytyäkseen suoliston lymfaattista järjestelmää tai sappihappoja (1). MCT-rasvahappoja käytetään potilailla, joiden suolistosta eivät imeydy tavalliset pitkäketjuiset rasvahapot. MCT-öljyt eivät kuitenkaan sisällä ihmiselle välttämättömiä rasvahappoja. Eräät tutkimukset viittaavat siihen, että pitkäketjuisten rasvahappojen imeytyminen paranee jos niitä ottaa MCT öljyjen kanssa (2). MCT-öljyt metaboloituvat pääasiallisesti maksassa.

MCT-öljytutkimuksia ihmisillä

MCT-öljyjä on testattu eräillä traumapotilailla, koska ne aiheuttavat lievän ketoositilan ja voivat estää lihasten surkastumista (3). Tutkimukset eivät ole kuitenkaan osoittaneet niistä selkeää hyötyä verrattuna pitkäketjuisiin rasvahappoihin. (4)

Terveillä ihmisillä yksittäisen annoksen MCT-öljyä on osoitettu alentavan veren triglyseridejä (5). Alustavat tutkimukset viittaavat siihen, että MCT-öljy saattaa lisätä kehon aineenvaihduntaa ja energian kulutusta, kun sitä käytetään muiden rasvahappojen kanssa. MCT-öljyt saattavat lisätä kylläisyyden tunnetta, josta seuraa vähäisempi kaloreiden saanti ja vähentynyt kehon rasvan määrä, näitä vaikutuksia ei ole kuitenkaan tutkittu perusteellisesti ihmisillä (6). MCT-öljy sisältää 6-8,5 kcal grammassa öljyä.

MCT-öljy ja Alzheimerin tauti

MCT-öljyn käyttöä Alzheimerin taudin ehkäisyssä ja hoidossa on tutkittu jonkin verran. Eräät tutkimukset viittaavat siihen, että Alzheimer-potilailla on heikentynyt aineenvaihdunta eräissä aivojen osissa. Aivot käyttävät pääasiassa glukoosia energian lähteenä, mutta esimerkiksi paaston aikana ne pystyvät käyttämään myös ketoaineita energian tuotantoon. Koska MCT lisää ketoaineiden tuotantoa kehossa, on päätelty, että MCT parantaa aineenvaihduntaa aivoissa ja voi lievittää Alzheimerin taudin oireita. MCT-öljyn  tuottamat ketoaineet voivat myös teoriassa estää beta-amyloidiplakkien aiheuttamia vaurioita aivoissa.

Eräässä Alzheimer-tutkimuksessa, jossa testattiin MCT-öljyn vaikutusta, huomattiin, että niillä tutkimukseen osallistuneilla, joilla oli APOE4 alleeli*, kognitiiviset toiminnot paranivat merkitsevästi verrattuna lume-ryhmään. Kognition paranemista ei havaittu niillä Alzheimer-potilailla, joilla ei ollut APOE4 alleelia (7). Myös eräässä toisessa tutkimuksessa havaittiin, että yksittäinen annos MCT-öljyä paransi kognitiota Alzheimer-tautia tai lievää dementiaa sairastavilla, mutta vain APOE4 potilailla (8).

* Apolipoproteiini E (APOE) kuuluu apolipoproteiinien ryhmään, jota on suoliston kylomikroneissa ja IDL-lipoproteiineissa, sillä on tärkeä tehtävä lipoproteiinien hajotuksessa. APOE:tä valmistetaan maksassa. APOE-lipoproteiineissa esiintyy merkittävää polymorfismia, ja eri APOE-alleelit voidaan jakaa kolmeen pääasialliseen alaluokkaan: APOE2, APOE3 ja APOE4. Vaikka nämä alaluokat eroavat rakenteeltaan vain yhden tai kahden aminohapon osalta, eri alleeleilla saattaa olla huomattava fysiologinen eroavuus. Esimerkiksi APOE4 alleeli lisää Alzheimerin taudin riskiä moninkertaisesti.

Kirjallisuusviitteet

1. Ruppin DC, Middleton WR. Clinical use of medium chain triglycerides. Drugs 1980;20:216-24.
2. Ruppin DC, Middleton WR. Clinical use of medium chain triglycerides. Drugs 1980;20:216-24.
3. Babayan VK. Medium chain triglycerides and structured lipids. Lipids 1987;22:417-20. View abstract.
4. Nijveldt RJ, Tan AM, Prins HA, et al. Use of a mixture of medium-chain triglycerides and longchain triglycerides versus long-chain triglycerides in critically ill surgical patients: a randomized prospective double-blind study. Clin Nutr 1998;17:23-9. View abstract.
5. Calabrese C, Myer S, Munson S, et al. A cross-over study of the effect of a single oral feeding of medium chain triglyceride oil vs canola oil on post-ingestion plasma triglyceride levels in healthy men. Altern Med Rev 1999;4:23-8. View abstract.
6. St-Onge MP, Jones PJ. Physiological effects of medium-chain triglycerides: potential agents in the prevention of obesity. J Nutr 2002;132:329-32. View abstract.
7. Henderson ST, Vogel JL, Barr LJ, et al. Study of the ketogenic agent AC-1202 in mild to moderate Alzheimer's disease: a randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter trial. Nutr Metab (Lond) 2009;6:31. View abstract.
8. Reger MA, Henderson ST, Hale C, et al. Effects of beta-hydroxybutyrate on cognition in memory-impaired adults. Neurobiol Aging 2004;25:311-4. View abstract.

Ylös