Mikä on UC-II ?

UC-II® (InterHealth Nutraceuticals) on uusi nivelongelmien hoitoon tarkoitetuissa ravintolisissä oleva ainesosa. Sitä voidaan käyttää yksinään tai muiden niveliin edullisesti vaikuttavien aineiden, kuten kurkumiinin, boswellian ja inkiväärin kanssa. UC-II® sisältää patentoitua denaturoimatonta (kollageenia ei ole kuumennettu tai käsitelty kemikaaleilla) tyyppi II kollageenia, joka on eristetty kanan rintalastasta. Kliinisiin tutkimuksiin ja laboratoriotesteihin perustuen tuotteen valmistaja väittää, että denaturoimaton kollageeni UC-II® eroaa hydrolysoidusta ja denaturoidusta kollageenista siinä, että se sisältää aktiivisia immuniteettia sääteleviä ainesosia (immunomodulaattoreita). Nämä immunomodulaattorit vähentävät kollageenia pilkkovien entsyymien toimintaa, jonka vuoksi tulehdusprosessit nivelissä hidastuvat (1).

Ensimmäiseen satunnaistettuun kaksoissokkotutkimukseen osallistui 55 liikunnan jälkeisistä nivelkivuista kärsivää henkilöä (heillä ei ollut kuitenkaan nivelrikkoa tai nivelkipuja levossa). He käyttivät 40 mg UC-II-valmistetta 4 kuukauden ajan, jonka seurauksena heidän polvinivelensä liikkuvuuden havaittiin parantuneen merkitsevästi, itse kipuun valmisteella ei näyttänyt olevan vaikutusta (2).

Toisessa kliinisessä tutkimuksessa verrattiin UC-II (40 mg) tehoa glukosamiinia (1500 mg ) ja kondrotiinisulfaattia (1200 mg) sisältävään valmisteeseen polven nivelrikkopotilailla. Kolmen kuukauden kuluttua havaittiin UC-11® vähentäneen merkittävästi kipua, jäykkyyttä ja edistäneen polvinivelen liikkuvuutta, glukosamiinilla ja kondroitiinisulfaatilla ei ollut vastaavia positiivisia vaikutuksia (3).

UC-II®-valmisteella on GRAS-luokitus (generally recognized as safe), joka tarkoittaa sitä, että se on turvallinen käyttää ja sivuvaikutukset ovat harvinaisia tai lieviä. Joissain tutkimuksissa on todettu eräillä ihmisillä lievää päänsärkyä ja ummetusta. Kliinisissä tutkimuksissa yleisimmin käytetty annos on 40 mg, joka sisältää 10 mg denaturoimatonta tyyppi II kollageenia.

1) Bagchi D, Misner B, Magchi M ym. Effect of orally administrated undenaturated type II collagen against arthritic inflammatory diseases: a mechanistic exploration. International Journal of Clinical Pharmacology Research 22 (3-4):101-110 (2002)

2) Lugo JP, Zainulabedin MS, Lau FC ym. Underatured type II collagen (UC-II®) for joint support: a randomized, doubleblind, placebo-controlled study in healthy volunteers. Journal of International Society of Sports Nutrition. Published online Oct 24, 2013. doi: 10.1186/1550-2783-10-48.  (2013)

3) Crowley, CC, Lau FC, Shama P, Evans M ym. Safety and efficacy of undenturated type II collagen in the treatment of osteoarthritis of the knee: a clinical trial. International Journal of Medical Sciences. 6(6): 312-321. (2009)

Ylös