Molybdeeni – elintärkeä, mutta vähemmän tunnettu hivenaine

Molybdeeni on elintärkeä hivenaine ja siksi sitä on saatava ravinnon mukana. Molybdeenia tarvitaan kehossa sulfiittien muuttamiseen sulfaateiksi ja siksi sillä näyttäisi olevan tärkeä merkitys sellaisen astman hoidossa, johon liittyy sulfiitti-yliherkkyyttä. Molybdeeni osallistuu myös kehon happamuuden (pH) säätelyyn. Vaikka molybdeeniä tarvitaan normaalisti hyvin pieniä määriä, se on ainakin kolmen hyvin tärkeän entsyymin apuaine ja sitä tarvitaan raudan aineenvaihduntaan. Molybdeenin avulla maksaan varastoitunut rauta saadaan liikkeelle ja kudokset saavat happea.

Molybdeenia sisältävät entsyymit pystyvät eliminoimaan haitalliset typpiyhdisteet kehosta ja muuttamaan ne virtsahapoksi, jotka erittyvät pois virtsan mukana. Erityisen tärkeä molybdeeni on aldehydioksidaasin toiminnalle (alkoholin poltto maksassa = krapulaentsyymi). Molybdeeni näyttäisi pystyvän elimoimaan syöpää aiheuttavia kemikaaleja, koska on osoitettu, että alueilla missä maaperässä on vähän molybdeeniä, esiintyy 30 % enemmän pohjukaissuolisyöpää.

Molybdeenia tarvitaan hiilihydraattiaineenvaihdunnassa ja se saattaa parantaa fluorin hyväksikäyttöä hampaitten suojana (hammaskiille sisältää runsaasti molybdeeniä). Molybdeeni saattaa myös edistää unen tuloa. Koska sillä on taipumus kohottaa kehon emäksisyyttä siitä saattaa olla hyötyä syövän, virusten ja parasiittien torjunnassa.

Molybdeenin on myös todettu alentavan kolesteroli-, triglyseridi- ja fosfolipiditasoja, lisäksi sen on todettu tehostavan kehon omien antioksidantti-molekyylien, kuten superoksidi dismutaasin (SOD), katalaasin (CAT) ja glutationiperoksidaasin (GPx) aktiivisuutta.

Molybdeeni vaikuttaa kuparin imeytymiseen ja aineenvaihduntaan, siksi molybdeenilla voidaan poistaa maksaan kertynyttä kupariylimäärää.

Jos käyttää runsaasti (useita grammoja) rikkipitoisia aineita, kuten metyylisulfonyylimetaania (MSM) yli kuukauden ajan,  tulisi ottaa molybdeeniä vähintään 150 µg päivässä, koska rikkiaineen-vaihdunta kuluttaa elimistön molybdeenivarastoja. EU:ssa ravintolisissä sallittu molybdeeniyhdiste on natrium-molybdaatti.

Molybdeenille on EU:ssa määritetty päivittäinen saantisuositus, joka on 50 µg, mutta jopa 300 µg päivässä pidetään turvallisena annoksena pidempiaikaisessakin käytössä.

Kirjallisuusviitteet:

*Saraswathi R, Panneerselvam, Swaminathan G. Effect of sodium molybdaatti on the status of lipids, lipidperoxidation and antioxidant systems in alloxan-induced diabetic rats. Clinica. Chimica Acta 2004. 345: 93-98.
*Johnson JL, Wuebbens MM, Mandell R, et al. Molybdenum cofactor deficiency in a patient previously characterized as deficient in sulfite oxidase. Biochem Med Metabol Biol 1988;40:86–93.
*Momcilovic B. A case report of acute human molybdenum toxicity from a dietary molybdenum supplement-a new member of the ”Lucor metallicum” family. Arh Hig Rada Toksikol 1999;50:289–97.
*Chan S, Gerson B, Subramaniam S. Quest Diagnostics Incorporated Nichols Institute, San Juan Capistrano, California, USA. The role of copper, molybdenum, selenium, and zinc in nutrition and health. Clin Lab Med 1998 Dec;18(4):673-85.

Ylös