CAM lääkintä Euroopassa (EFCAM)

Täydentävä – vaihtoehtoinen lääketiede Euroopan unionissa, EFCAM

EU:n terveysohjelmassa 2008 - 2013 ilmaistaan, että on tärkeää omaksua
kokonaisvaltainen lähestymistapa kansanterveyteen ja ottaa tarvittaessa huomioon täydentävät ja vaihtoehtoiset lääkintämuodot, jos niiden toimivuudesta on olemassa tieteellistä tai kliinistä näyttöä. Tämä tarkoittaa virallista tunnustusta täydentävälle – vaihtoehtoiselle lääketieteelle. Jotta päästäisiin käytönnön tasolle, tunnustuksen tulisi näkyä myös varsinaisessa toimenpideohjelmassa, jota EU:n komissio valmistelee parhaillaan.

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 1350/2007/EY 

European Federation for Complementary and Alternative Medicine (EFCAM)

Eurooppaan perustettiin integroitua terveydenhoitoa edistävä European Federation for Complementary and Alternative Medicine (EFCAM) vuonna 2004. Se pyrkii kehittämään entistä kokonaisvaltaisempaa ja yhtenäisempää lähestymistapaa eurooppalaiseen terveydenhuoltoon. Se toimii yhteistyöelimenä, joka ajaa potilaiden, ammattilaisten, tutkijoiden ja teollisuuden etuja täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen (CAM) alalla.
http://www.efcam.eu/

Ylös