Usein kysyttyä

K? Mikä on Suomen Terveystaito?

V. Suomen Terveystaidon yksi päämissio on jakaa kriittistä tietoa erilaisista ravitsemushoidoista, ravitsemuspoliittisista linjauksista, kokonaisvaltaisesta lääketieteestä ja lääketieteen reuna-alueilla olevista hoidoista, joista ei vielä ole
vankkaa lääketieteellistä näyttöä, mutta runsaasti empiiristä kokemustietoa.

K? Kenelle Suomen Terveystaidon sivustot on tarkoitettu?

V. Suomen Terveystaidon sivustot on tarkoitettu sekä terveydenhoidon ammattilaisille että tavalliselle "maallikolle". Joissain artikkeleissa saatetaan mennä niin syvälliselle lääketieteen, biokemian tai biologian alueelle, että vain ammattilaisen koulutustaustalla on mahdollista ymmärtää artikkelin sanoma, mutta suurin osa jutuista on pyritty kirjoittamaan helposti omaksuttavaan muotoon.

K? Kuka ylläpitää Suomen Terveystaidon blogi-sivustoja?

V. Suomen Terveystaidon blogisivustoja ylläpitää biokemian tohtori Timo Lehto. Hän on valmistunut biokemistiksi elintarviketieteiden linjalta Helsingin yliopistossa (1990) ja väitellyt filosofian tohtoriksi vuonna 1997 lääketieteellisestä biokemiasta. Hän on suorittanut jatko-opintoja (post-doc) ja lääketieteellistä tutkimustyötä myös USA:ssa. Timo Lehto on ollut kiinnostunut kokonaisvaltaisesta lääketieteestä jo 1980-luvun alusta alkaen.

K? Onko funktionaalinen lääketiede vaihtoehtolääkintää?

V. Funktionaalinen lääketiede on kokonaisvaltaista lääketiedettä, jossa otetaan huomioon yksilöllisyys, elämäntavat ja ruokavalio, siinä kuunnellaan potilaan koko tarina. Funktionaalinen lääketiede ei ole vaihtoehtolääketiedettä, mutta funktionaalista lääkintää harjoittavat lääkärit ja terapeutit käyttävät usein täydentäviä/CAM hoitoja, kuten ravitsemusterapiaa, akupunktiota, kasvislääkintää, manipulaatiohoitoja ja ravintolisähoitoja täydentämään peruslääketieteen hoitoja.

K? Voidaanko oikealla ravitsemus- ja elämäntapaohjauksella ehkäistä suomalaisia kroonisia kansansairauksia?

V. Monet yleiset kansansairaudet johtuvat ainakin osittain vääristä elämäntavoista ja puutteellisesta tai väärästä ravinnosta, tällaisia ovat sydän- ja verisuonisairaudet, erilaiset syöpätaudit, 2-tyypin sokeritauti ja osteoporoosi. On jo virallisesti tunnustettu, että ainakin 2/3 näistä taudeista olisi mahdollista ehkäistä tai niiden ilmaantumista viivyttää oikeilla elämäntavoilla, terveellisellä ruokavaliolla, liikunnalla ja tupakoimattomuudella.

K? Onko funktionaalinen lääketiede tai funktionaalinen lääkäri/terapeutti nimikesuojattu?

V. Valitettavasti ei ole, eikä nimikesuojaus ole toistaiseksi mahdollista. Se tarkoittaa sitä, että kuka tahansa lääkäri tai terapeutti voi väittää olevansa funktionaalisen lääketieteen lääkäri tai terapeutti. Funktionaalisen lääketieteen yhdistys ry:llä on kuitenkin eettiset- ja markkinointiohjeet, joita sen jäsenten edellytetään noudattavan.
Lisäksi lääkäreiltä ja muilta terveydenhoidon ammattihenkilöiltä edellytetään riittävää tietoa ja käytännön kokemusta funktionaalisesta lääketieteestä.

green-medicine

Ylös